Poezija Snežane Čkojić. Dobrodošli!

петак, 19. март 2021.

Sve otrovne strele usmerene ka meni, ostavile su traga u delima. Poslužile su isključivo kao inspiracija. Sva ljubav koja mi je pružana učinila je ta dela oslobođenim od besa i jeda na beskonačnom platnu mogućnosti jednog umetnika.

 

Snežana J. Čkojić

 Inkognito 2020
 
Postao sam nevidljiv za svet
koji se zadovoljava isključivo telesnim potrebama. 
 
Ja sam svedok svojih lekcija, namučenih.
Oduzimam se gde me nema,
u godini koja nije ni postojala,
u mislima koje nisu postale umetničko delo.
Inkognito, slobodan, izmenjen.
 
Kamufliran!
 
Snežana J. Čkojić

недеља, 16. јун 2019.


Na zahtev čoveka

Da hitro skočim
na jedno “hop!“
u novu bitku
(ne pravu bitku
već rat ega)
u pobedu nad nejakim
za jednu upotrebu
upotrebljiv
da poslužim


Odgovor je: Ne

Poimanje slobode vazda je bila individualna stvar
Poimanje bola uvek je bilo određeno njegovim pragom

Telo neće u pad
zemlja je hladna
Ja sam samo šišarka
sanjam ptice
Odgovor je: Ne

Snežana J. Čkojić (2019)